Raahen Kauppaklubi ry

Raahen Kauppaklubi ry on v. 1918 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on, sääntöjen 1§:n mukaan: "...kauppa- ja teollisuustoiminnan edistämiseksi liittää läheiseen yhteyteen paikkakunnalla ja sen ympäristössä asuvia henkilöitä järjestämällä esitelmä- , keskustelu- ja seurustelutilaisuuksia klubin huoneustossa .Klubin tarkoituksena on myöskin työskennellä edellä sanotulla tavalla paikallisten sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten hyväksi."

 

Rantakadun varrella sijainnut Klubiravintola oli kaikkien raahelaisten tuntema osa Kauppaklubin toimintaa. Ravintolatoiminnan tyrehtyessä jouduttiin v. 2006 toteamaan, että Klubilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia vanhan kiinteistön ylläpitoon eikä välttämättömiin korjauksiin. Kiinteistö myytiin ja myöhemmin samana vuonna Klubi hankki huoneiston Kirkkokatu 45:stä, Nordea-pankin yläkerrasta.

Tänä päivänä Klubilla ei ole ravintolatoiminnan kaltaista julkista aktiviteettia vaan se harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa säännöissä kuvattua toimintaa.

Klubin jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava hyvämaineinen henkilö. Jäsenyyttä haetaan jonkun Klubin jäsenen kautta johtokunnalta, jonka hyväksyvän päätöksen tulee olla yksimielinen. Muussa tapauksessa asia voidaan viedä Klubin yleisen kokouksen päätettäväksi.

Klubin nykyisiä tiloja voi varata ryhmien tai yhteisöjen käyttöön.

Raahen Kauppaklubin historia on kiinteä osa Raahen historiaa ja siitä löydät lisää tietoa täältä.